Oktober 2023

Morgen

Freitag
Grünabfälle

13.10

Freitag
Grünabfälle

20.10

Freitag
Grünabfälle

27.10

Freitag
Grünabfälle
Häckseldienst

28.10

Samstag
Häckseldienst

November 2023

03.11

Freitag
Grünabfälle

07.11

Dienstag
Kartonsammlung

08.11

Mittwoch
Kartonsammlung
Papiersammlung

10.11

Freitag
Grünabfälle

17.11

Freitag
Grünabfälle

24.11

Freitag
Grünabfälle

Dezember 2023

29.12

Freitag
Grünabfälle