März 2024

22.03

Freitag
Karton

April 2024

26.04

Freitag
Karton

Mai 2024

31.05

Freitag
Karton

Juni 2024

28.06

Freitag
Karton

Juli 2024

26.07

Freitag
Karton

August 2024

30.08

Freitag
Karton

September 2024

27.09

Freitag
Karton

Oktober 2024

25.10

Freitag
Karton

November 2024

29.11

Freitag
Karton

Dezember 2024

27.12

Freitag
Karton

Abfallkalender für Zell (LU)

Alle wichtigen Infos rund um das Thema Abfall.

2024