Événements à Schmitten (GR)

04 juillet

Führung: Erzgruben Schmitten

04 juillet | 07:30-17:00

Erzgrubenführungen, 7493 Schmitten (Albula)

Vers l’événement

11 juillet

Führung: Erzgruben Schmitten

11 juillet | 07:30-17:00

Erzgrubenführungen, 7493 Schmitten (Albula)

Vers l’événement

18 juillet

Führung: Erzgruben Schmitten

18 juillet | 07:30-17:00

Erzgrubenführungen, 7493 Schmitten (Albula)

Vers l’événement

25 juillet

Führung: Erzgruben Schmitten

25 juillet | 07:30-17:00

Erzgrubenführungen, 7493 Schmitten (Albula)

Vers l’événement

01 août

Führung: Erzgruben Schmitten

01 août | 07:30-17:00

Erzgrubenführungen, 7493 Schmitten (Albula)

Vers l’événement

08 août

Führung: Erzgruben Schmitten

08 août | 07:30-17:00

Erzgrubenführungen, 7493 Schmitten (Albula)

Vers l’événement

15 août

Führung: Erzgruben Schmitten

15 août | 07:30-17:00

Erzgrubenführungen, 7493 Schmitten (Albula)

Vers l’événement

22 août

Führung: Erzgruben Schmitten

22 août | 07:30-17:00

Erzgrubenführungen, 7493 Schmitten (Albula)

Vers l’événement

29 août

Führung: Erzgruben Schmitten

29 août | 07:30-17:00

Erzgrubenführungen, 7493 Schmitten (Albula)

Vers l’événement

05 septembre

Führung: Erzgruben Schmitten

05 septembre | 07:30-17:00

Erzgrubenführungen, 7493 Schmitten (Albula)

Vers l’événement

12 septembre

Führung: Erzgruben Schmitten

12 septembre | 07:30-17:00

Erzgrubenführungen, 7493 Schmitten (Albula)

Vers l’événement

19 septembre

Führung: Erzgruben Schmitten

19 septembre | 07:30-17:00

Erzgrubenführungen, 7493 Schmitten (Albula)

Vers l’événement

26 septembre

Führung: Erzgruben Schmitten

26 septembre | 07:30-17:00

Erzgrubenführungen, 7493 Schmitten (Albula)

Vers l’événement

03 octobre

Führung: Erzgruben Schmitten

03 octobre | 07:30-17:00

Erzgrubenführungen, 7493 Schmitten (Albula)

Vers l’événement

10 octobre

Führung: Erzgruben Schmitten

10 octobre | 07:30-17:00

Erzgrubenführungen, 7493 Schmitten (Albula)

Vers l’événement

17 octobre

Führung: Erzgruben Schmitten

17 octobre | 07:30-17:00

Erzgrubenführungen, 7493 Schmitten (Albula)

Vers l’événement

24 octobre

Führung: Erzgruben Schmitten

24 octobre | 07:30-17:00

Erzgrubenführungen, 7493 Schmitten (Albula)

Vers l’événement

31 octobre

Führung: Erzgruben Schmitten

31 octobre | 07:30-16:00

Erzgrubenführungen, 7493 Schmitten (Albula)

Vers l’événement