Eventi a Kirchberg (SG)

oggi

Dauerausstellung im Stadtmuseum Wil

oggi | 14:00-17:00

Stadtmuseum Wil, 9500 Wil SG

All’evento

Pulpokosmos

oggi |

Kunsthalle Wil, 9500 Wil SG

All’evento

domani

Pulpokosmos

domani |

Kunsthalle Wil, 9500 Wil SG

All’evento

05 luglio

Pulpokosmos

05 luglio |

Kunsthalle Wil, 9500 Wil SG

All’evento

06 luglio

Pulpokosmos

06 luglio |

Kunsthalle Wil, 9500 Wil SG

All’evento

07 luglio

Pulpokosmos

07 luglio |

Kunsthalle Wil, 9500 Wil SG

All’evento

08 luglio

Pulpokosmos

08 luglio |

Kunsthalle Wil, 9500 Wil SG

All’evento

09 luglio

Dauerausstellung im Stadtmuseum Wil

09 luglio | 14:00-17:00

Stadtmuseum Wil, 9500 Wil SG

All’evento

Pulpokosmos

09 luglio |

Kunsthalle Wil, 9500 Wil SG

All’evento

10 luglio

Finissage: Pulpokosmos

10 luglio | 14:00

Kunsthalle Wil, 9500 Wil SG

All’evento

Dauerausstellung im Stadtmuseum Wil

10 luglio | 14:00-17:00

Stadtmuseum Wil, 9500 Wil SG

All’evento

Pulpokosmos

10 luglio |

Kunsthalle Wil, 9500 Wil SG

All’evento

16 luglio

Dauerausstellung im Stadtmuseum Wil

16 luglio | 14:00-17:00

Stadtmuseum Wil, 9500 Wil SG

All’evento

17 luglio

Dauerausstellung im Stadtmuseum Wil

17 luglio | 14:00-17:00

Stadtmuseum Wil, 9500 Wil SG

All’evento

23 luglio

Dauerausstellung im Stadtmuseum Wil

23 luglio | 14:00-17:00

Stadtmuseum Wil, 9500 Wil SG

All’evento

24 luglio

Dauerausstellung im Stadtmuseum Wil

24 luglio | 14:00-17:00

Stadtmuseum Wil, 9500 Wil SG

All’evento

27 luglio

Altstadtführung speziell für Kinder

27 luglio | 13:30

Altstadt Wil, 9500 Wil SG

All’evento

30 luglio

Dauerausstellung im Stadtmuseum Wil

30 luglio | 14:00-17:00

Stadtmuseum Wil, 9500 Wil SG

All’evento

31 luglio

Dauerausstellung im Stadtmuseum Wil

31 luglio | 14:00-17:00

Stadtmuseum Wil, 9500 Wil SG

All’evento

01 agosto

1. August-Brunch: Auhof

01 agosto |

9602 Bazenheid

All’evento