Eventi a Ursy

2 manifestazioni

oggi

Ursy’s Autumn Market

oggi | 10:00-16:00

Ursy s'anime, 1670 Ursy

All’evento

15 ottobre

Thé dansant à Ursy

15 ottobre | 14:00-17:30

Salle communale Ursy, 1670 Ursy

All’evento